FRANK DE JONG

Frank de Jong begon op 7-jarige leeftijd met zijn muziekstudie. Na de muziekschool en verschillende amateurorkesten te hebben doorlopen, studeerde hij slagwerk - docerend en uitvoerend musicus - aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Daarnaast studeerde hij aan hetzelfde instituut docerend musicus HaFa-Directie.

Van 1989 tot 1995 was Frank als slagwerker/paukenist verbonden aan het Europees Jeugdharmonieorkest en aan verschillende nationale en internationale jeugdorkesten. Vanaf 1990 speelde hij in tal van nationale en internationale orkesten, waaronder de Opera voor Vlaanderen, Het Zeeuws Orkest, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan Willem Friso Kapel en het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht. Aan het laatste orkest was hij vier jaar als vaste paukenist verbonden.
Zijn directiestudie zette Frank voort aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waarvoor hij in maart 1998 met de Marinierskapel der Koninklijke Marine met lof slaagde. Ook studeerde Frank aan het Sweelinck Conservatorium bijvak saxofoon en trombone. Tijdens het Wereld Muziekconcours 1997 in Kerkrade was hij een van de geselecteerde deelnemers aan het wereldkampioenschap dirigeren.

Momenteel dirigeert Frank de Jong verschillende harmonie- en fanfareorkesten en grote slagwerkensembles. Hij heeft hiermee op verschillende concoursen tal van eerste prijzen gewonnen, met als hoogtepunt een gouden medaille op het Wereld Muziekconcours 1997 te Kerkrade en verschillende Nederlandse kampioenstitels. In november 2007 promoveerde een van zijn harmonieorkesten tijdens het bondsconcours te Enschede naar de 1e divisie en kreeg dit orkest tevens het KNFM-certificaat voor het hoogst aantal behaalde punten. In november 2008 behaalde hij met Avant-Garde een 1e prijs met lof der jury en tevens de dagprijs op het bondsconcours te Heel (Limburg). Door dit resultaat Was Avant-Garde gedurende het jaar 2008 tweede van Nederland op de nationale ranking in de hoogste divisie. In februari 2009 behaalde Frank met Avant-Garde een eervolle vierde plaats in de hoogste afdeling voor slagwerkensembles tijdens de nationale kampioenswedstrijden.

Naast zijn activiteiten als dirigent was Frank van 1992 tot en met 1994 directeur van muziekschool De Westhoek en van 1998 tot en met 2005 Hoofd beleid en organisatie aan kunstinstelling Amadeus te Halderberge/Moerdijk. Mede door zijn inbreng is laatstgenoemde instelling sterk uitgebreid met tal van nieuwe afdelingen. Naast zijn conservatoriumstudies studeerde Frank Beleid- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en aan hetzelfde instituut de opleiding Recht en Management. Momenteel is Frank werkzaam als consulent instrumentale muziek aan het Centrum voor de Amateurkunst Noord-Brabant en is hij verbonden aan Kunstfactor als gecommitteerde en examinator voor de landelijke muziekexamens.