HET KLOKKENSPELHet klokkenspel (Glockenspiel im Deutsch) is in onze groep niet datgene wat de meeste mannen behoren te hebben, maar een van de melodie-instrumenten in de groep. Op straat gebruikt men vaak de lyra (op een spreekwoordelijk stokje), bij ons is dat een tafelklokkenspel.